Sumiranje / tumačenje / vrednovanje

Kada neko pred kraj radionice ponavlja „naučene lekcije“, procenjuje učesnike/ce ili tumači proces rada, to nije stil rada koji zagovaram, pa bih se zabrinuo da dobijem fidbek da sam ja to radio. A ukoliko je neko iz mog tima imao ovakve postupke, važno bi mi bilo da svoje viđenje podelim prvom prilikom i da o tome porazgovaramo, kako bi svi mogli da razumeju i odnos pojedinaca spram toga i doživljaje situacije. Učesnici/ce često očekuju neku vrstu konačnog suda od strane trenera/ica, koji bi odredio ko je u pravu. Izbegavanje izjašnjavanja od strane trenera/ica može biti doživljeno kao nepripadanje grupi, kao distanca, što može izazvati osećaj da treneri/ce posmatraju i sude, a ne žele to da kažu. Ne vidim prepreku tome da i treneri/ce iskažu svoje misli i osećaje, ali tako da to ne utiče previše na tok rada i da ga ne prejudicira.