Neizgovorene potrebe

Imam očekivanje od tima da je svako u stanju da iznese svoje potrebe npr. u pogledu toga koliki teret odgovornosti bi poneo/la, ili u smislu potrebne podrške. Iako sam spreman da manje iskusne podržavam u iskazivanju svojih potreba, nisam spreman da preuzmem odgovornost za iskazivanje i zadovoljenje potreba umesto njih. Na kraju krajeva, jeste jedan od preduslova rada u ulozi voditelj/ica to da ste u stanju da se brinete o svojim potrebama. U praksi je tako da isti postupak, zamišljen kao podrška nekome, može da se doživi baš na taj način i da bude podrška, a može da izazove zbunjivanje ili da se doživi kao takmičenje. Zato je važno da svako za sebe kaže šta mu predstavlja podršku, a ne da ostatak tima stavlja u poziciju da trebaju da pogađaju oblik željene podrške.