Strah od konflikta u trenerskom timu

Moj strah od ovakvog konflikta jeste strah od gubitka energije, od trošenja energije na izgradnju poverenja u timu umesto na sadržajni fokus, a nije zaista strah od samog konflikta. Vreme treninga je nezgodno vreme za bavljenje konfliktima unutar tima, ali dešava se i to. Moja preporuka je da se tokom pripreme prođu sve važne tačke koje mogu doprineti tome da se neko oseti povređenim i da se napravi dogovor oko donošenja odluka u tim situacijama. Pritom, dnevna evaluacija treba biti vreme u kojem se nastale frustracije mogu izneti i razraditi, kako ne bi dodatno nepotrebno narasle.