Razlike u pristupu u trenerskom timu, metodologiji, načinu priprema, brzini priprema

Razlike uvek postoje i bitno mi je da imamo vremena da o njima razgovaramo i trudimo se da ih poštujemo tokom priprema i tokom treninga. Brzina priprema zna biti izvor frustracija kod manje iskusnih članova/ica tima. Fleksibilni koncept treninga, u kojem tim uveče priprema naredni dan, zahteva brzinu, jer je vremena i energije malo na raspolaganju. Veoma je važno da se tim ne iznuri večernjim sastancima, da bismo imali dovoljno snage i elana za sutrašnje radionice i dane koji slede. Teško je prilagoditi brzinu najsporijem članu/ici, ali važno je da svi budu uključeni. Ravnoteža između ta dva je najčešće ono što određuje brzinu.