Koordinacija tima

Trenerski tim ima pravo da bude nekoordinisan! Spontane, a različite reakcije iz tima, mogu svakako ponekad delovati nespretno ili ometajuće, no ne treba gubiti iz vida da one na taj način mogu doprineti i uverljivosti saradnje uprkos različitostima, koju trenerski tim tako demonstrira. I nemojte se brinuti oko toga kako je neko od učesnika/ca protumačio situaciju, da li će vam zameriti neuigranost ili nešto slično. Svako ima svoje osnove za lični sud koji donosi. Meni lično je najvažnije da u timu budem slobodan, te da ne gajim „lojalnost“, tj. da nemamo dogovor o neispoljavanju neslaganja pred grupom. Ako imam potrebu da javno ispoljim različito mišljenje od dela mog tima, ja ću to najčešće učiniti, osim ako procenim da bi to na mog partnera/ku iz tima moglo imati uticaj kakav ne želim (npr. da izgube samopouzdanje), te bih onda ipak izabrao prostor van radionice. Najbolji tim je onaj u kojem je svako slobodan da bude ono što jeste, bez ustezanja i snebivanja.