Manjak energije

Desetodnevni trening je intenzivno, fizički i psihički zahtevno iskustvo, pa je pad energije česta poteškoća sa kojom se nosimo. Pad energije, a kod ljudi sa manje iskustva i nedostatak veštine da se energija rasporedi tokom trajanja treninga, kao posledicu često ima pojavu nervoze i nezadovoljstva koji se prenose na ostale u trenerskom timu. Iskustvom se stiče sigurnost, uči se na svojim i greškama drugih i stiče se veština da se dobro procene prioriteti: kada energiju možemo da štedimo, a kada treba da damo sve od sebe. Pratite preporuku da u timu uvek imate nekog iskusnog člana/icu.