Brza reakcija

Odsustvo brze reakcije može ponekad biti problematično, ali prebrzo, naglo donošenje odluka može jednako biti problematično. U oba slučaja je bitno da imam u vidu da radionicu ne vodim sam, da imam tim koji me prati i od kojeg mogu dobiti impulse koje poredim sa sopstvenim doživljajem i procenama i tako donosim odluke. Sa timovima obično dogovorim znak koji je signal da postoji potreba za hitnom procesnom intervencijom (a ne sadržajnim javljanjem).