Nedostatak podrške od strane kolega/nica u timu

Različiti ljudi različite stvari doživljavaju kao podršku. Stoga je razmena tokom priprema treninga o tome šta ko iz tima doživljava i treba kao podršku način da se predupredi osećaj njenog nedostatka. Moj indikator podrške je prisutnost, kada znam da me tim prati i da se trude da me podrže pitanjima, savetom, treptajem ili upozorenjem na vreme, nebitno je. Kada toga nema, prvo pitanje mi je šta je uzrok, šta je to što ih onemogućava da budu prisutni…