Prevelika očekivanja od iskusnijih trenera/ica

To je problem ukoliko ljudi sa više iskustva osećaju nedostatak podrške. Dešava se da postoje očekivanja od iskusnijih da se pruži podrška, ali da ne postoji tačna slika o tome na koji način, i da se shodno tome ta potreba za podrškom uopšte ne komunicira, jer se komuniciranje nesigurnosti doživljava kao slabost i ne oseća se prostor da se artikuliše. Ukoliko mi neko najavi svoju slabiju koncentraciju usled premora, ja ću to uzeti u obzir i verovatno mi njihovo slabije prisustvo neće nedostajati ili smetati. Suština je u komunikaciji i u tome da se u timu ne skrivaju sopstveni nedostaci ili slabosti, ako o njima postoji svest.