Vrednosno neslaganje u trenerskom timu

Ako zaista postoji temeljno neslaganje u smislu vrednosti koje se podržavaju, bilo bi dobro te razlike učiniti vidljivim i učesnicima/cama. To posebno važi ukoliko postoji pretpostavka da slične razlike postoje i unutar grupe. Pritom bi važno bilo da se to ne radi zbog toga da bi neki stav dobio dominantnu naklonost, već da se prostor treninga učini mestom na kojem se može odvijati konstruktivan dijalog o tim razlikama.