Nedostatak slobodnog vremena (za neformalno druženje sa grupom, samorefleksiju itd.)

Treba se maksimalno potruditi da se neformalno druženje sa grupom nikako ne svede na nulu.
Ja se trudim da nakon večernjeg rada u timu, odvojim makar 10 minuta da potražim učesnike/ce i sa nekim popričam, kako bih im stavio da znanja da se ne izdvajam namerno od njih. Naglašeno odsustvo trenerskog tima u druženjima u neformalno vreme može da ostavi utisak uobraženosti ili manjka ličnog interesovanja, pa je zato važno kontrolisati vremenski obim večernjih sastanaka i balansirati potrebu druženja sa grupom sa potrebom da se kvalitetno evaluira i priprema trening. Vreme za odmor i druženje van radionice je potreba koja uvek postoji. Ukoliko uslovi boravka otežavaju da se ljudi druže u neformalno vreme, smatram da je odgovornost trenerskog tima da se potrudi da makar pokuša da takve uslove kreira i da u druženju van radionice učestvuje u skladu sa svojim mogućnostima. Takođe, važno je već prvi dan pojasniti učesnicima/cama da trenerski tim ima dosta posla i nakon radionica, jer se rade evaluacije i pripreme narednih radionica, tako da neće moći da učestvuje u večernjim druženjima u onoj meri koliko to mogu svi ostali.