Iznošenje različitog mišljenja od kolega/nica iz trenerskog tima

Neki ljudi se snebivaju da iznesu mišljenje koje se razlikuje od mišljenja kolega/nica u timu, jer brinu kako će to grupa da shvati. Ja se pridržavam pravila da „uvek smeš da kažeš ono šta misliš“. Trening je mesto na kojem se učimo da budemo slobodni da se iskažemo i slobodni da postojeće sukobe rešavamo. To što će možda neko od učesnika/ca razumeti različitosti mišljenja trenerskog tima kao slabost, ne treba da brine ikoga.