Uzimanje previše prostora iz pozicije trenera/ice

Ako se neko iz trenerskog tima prvi javlja za reč i govori znatno duže od ostalih, to kao posledicu može da ima smanjenu aktivnost i povlačenje učesnika. Kada osetim da se ovo dešava, reagujem tako što diskretno skrenem pažnju da mi se čini da treba da se skrati javljanje, a ako to nije moguće, tako što se javim i kažem svoje viđenje i potrebu. Prethodno bih svakako diskretno (na neometajući način) proverio sa ostalim članovima/cama tima da li i oni imaju isti osećaj, i ne bih prekidao ukoliko ne dobijem bar jednu potvrdu.