Barometar na temu sukoba

 

Opis vežbe

Metoda barometar

Predložene izjave za barometar:

  • Svaki sukob je loš.
  • Sukob je isto što i nasilje.
  • U sukobu treba pokazivati osećanja.
  • I žrtva ima odgovornost za sukob.
  • Odgovoran/na sam za sukobe u mom društvu.
  • Ako su interesi suprotstavljeni sukob se ne može rešiti.
  • Moć određuje rešenje sukoba.


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Razumevanje i analiza sukoba

Primer radionice:

nema rezultata