Moj odnos prema sukobu

 

Potreban materijal: Papiri, flomasteri

Opis vežbe

Zamoliti učesnike da napišu svoje tri asocijacije na sukob: po jednu asocijaciju na jedan papir. Nakon toga papire postaviti na pod u sredini prostorije. Zamoliti učesnike da se odrede prema tom krugu (prema sukobu) postavljajući se u statuu. Ko želi može da pojasni svoj položaj.


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Razumevanje i analiza sukoba

Primer radionice:

Razumevanje i analiza sukoba