Razgovor u manjim grupama na temu ponašanja u sukobu

 

Opis vežbe

Podela na manje grupe, npr. četvoročlane. Teme za razgovor:

–     Šta mi najteže pada u sukobu?

–     Koje dileme imam?

–     U kojim situacijama ne znam kako da se postavim?

–     Šta mi pomaže?

 

Druge verzije vežbe

Teme za razgovor:

–     Ponašanje u komunikaciji sa drugima (unutar grupe, tokom treninga) koje mi je prijalo.

–     Ponašanje koje sam doživeo/la kao ono koje stvara plodno tlo za sukob.

–     Ponašanje koje ne doprinosi rešavanju sukoba.

 

Ili:

Svako se priseti jednog svog sukoba, koji je transformisan ili još uvek traje, pa zapiše:

–     opis sukoba,

–     svoja ponašanja u tom sukobu,

–     svoje osećaje u tom sukobu.

 

Sledi razmena u malim grupama, bez povratne informacije u plenumu.

 


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena: 

Ove druge verzije vežbe su od posebne koristi ukoliko su se u grupi razvili neki animoziteti ili tihi sukobi, kao prostor za refleksiju i poticaj za komunikaciju o poteškoćama. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Razumevanje i analiza sukoba

Primer radionice:

nema rezultata