Crtačka bitka

 

Potreban materijal: Papiri i olovke

Opis vežbe

Svi u grupi se podele u parove, tako što će u svakom paru jedna osoba biti A, a druga osoba B. Učesnici se zamole da tokom vežbe ne razgovaraju. Osobe A se izdvoje, najbolje bi bilo izvan prostorije, i kaže im se da je njihov zadatak da nacrtaju grad u smiraj dana. Osobama B se kaže da im je zadatak da nacrtaju plažu sa kupačima.

Potom parovi sedaju zajedno i dobiju jedan papir i jednu olovku (po paru), uz uputstvo da treba da nacrtaju sliku držeći olovku zajedno. Vreme trajanja vežbe se ograniči na 5–10 minuta.

 

Evaluacija

Dok  učesnici  odgovaraju  na  evaluaciona  pitanja,  korisno  je  da  pokažu  ostalima  svoj  crtež. Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

Kako vam je bilo dok ste crtali?

Šta ste osećali? O čemu ste razmišljali?

Kako ste se ponašali kada je postalo jasno da vam se zadaci sukobljavaju?


Napomena: