Analiza sukoba pomoću tabele

 

Potreban materijal: Odštampane tabele za sve učesnike

Opis vežbe

Svi učesnici dobiju po primerak tabele za analizu sukoba. Imaju zadatak da se prisete jednog svog sukoba, ili sukoba kome su svedočili, i da u odnosu na njega popune tabelu.

Nakon 10–15 minuta sledi razmena u manjim grupama (tročlane ili četvoročlane).

Tabelu pogodnu za štampanje na A4 formatu, pripremljenu za popunjavanje, možete preuzeti ovde.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Razumevanje i analiza sukoba

Primer radionice:

nema rezultata