Drugi pogled

 

Opis vežbe

Korak 1: Pogled na sukob iz ugla grupe A – govore drugi

Izdvojiti  dve  stolice  ispred  ostalih  i  pozvati  da na  njih  sednu  osobe  koje   nisu  nacionalnosti A,  već pripadaju „suprotstavljenoj“ etničkoj grupi B, ili nekome ko nije ni iz grupe A, ni iz grupe B. Njihov zadatak je da se stave u ulogu osoba koje su nacionalnosti A, da takoreći uđu u njihove cipele i da pokušaju da odgovore na sledeća pitanja:

–     S kojim se problemima i poteškoćama suočavaš (zbog svoje nacionalnosti)?

–     Koje strahove imaš?

–     Koje te to nepravde bole?

–     Koje su tvoje potrebe?

–     Čemu se nadaš?

 

Kao podsetnik, na 4 papira se napišu pojmovi oko kojih se vežba vrti: strahovi, nepravde, potrebe, nade.

 

Korak 2: Pogled na sukob iz ugla grupe A – govori grupa A

Potom osobe koje jesu nacionalnosti A imaju prostor da dopune ono što je rečeno, ali se naglasi da ne treba da ispravljaju već izgovoreno, već da se fokusiraju samo na dopune.

 

Korak 3: Pogled na sukob iz ugla grupe B – govore drugi

Vežba se ponavlja, ali tako da su sada te dve stolice namenjene osobama koje ne pripadaju etničkoj grupi B (ako je moguće, najbolje je da pripadaju suprotstavljenoj etničkoj grupi A). Oni imaju zadatak da se stave u ulogu osoba nacionalnosti B i pokušaju da odgovore na ista pitanja.

 

Korak 4: Pogled na sukob iz ugla grupe B – govori grupa B

Potom osobe koje jesu nacionalnosti B mogu da dopune rečeno.

 

Evaluacija

Po potrebi, nakon opisanih koraka može se napraviti osvrt na vežbu u plenumu: Kako vam je bilo? Šta vas se dojmilo?

 


Napomena: 

Ukoliko procenjujete da bi ova vežba teško išla, može da se „razbije led“ tako što se dan ranije proveri s najmotivisanijim učesnicima (i najsenzibilisanijim za dijalog) da li su zainteresovani da u ovakvoj vežbi učestvuju i da li bi se toga prihvatili, pa da imaju veče da o tome razmisle i pripreme se. Važno je imati po dve osobe iz obe suprotstavljene etničke grupe koje bi preuzele zadatak na sebe. Veoma je važno, prilikom uvođenja vežbe, da se bude transparentan i da se svima kaže da je sa pojedinim učesnicima unapred dogovoreno da probaju da uzmu određene uloge, ali da je prostor otvoren za još nekoga da to pokuša ako bude želeo/la.

U grupama u kojima su bili ljudi iz više zemalja bivše Jugoslavije (odnosno u grupama gde je bilo bar 5-6 etničkih grupa), odlučivali smo se da tematizujemo odnos između dve, pa bi se u vežbi bavili npr. Albancima i Srbima s Kosova. Međutim, u grupama u kojoj su zastupljene tri etničke grupe, kao na primer Bošnjaci, Hrvati i Srbi, tematizovali bismo sve tri.

Treba imati u vidu da ova vežba dugo traje, i da je ne treba ubrzavati. Na primer, verzija sa tri etničke grupe može da traje i duže od dva sata.

Ova vežba je emocionalno vrlo teška, jer se ljudi stavljaju u poziciju u kojoj verovatno nikada nisu bili, a često i prvi put razmišljaju na taj način. Sama činjenica koliko malo znaju i koliko im teško pada da išta smisleno kažu o drugima, eksponira jedan deo problema u kojem žive.

Vežba je zahtevna za vođenje i treba je izvesti u atmosferi mira i međusobnog slušanja, te podrazumeva određeni stepen poznavanja i ostvarene komunikacije u grupi. Ubacivanje kratkih pauza između koraka izvođenja sasvim je uobičajeno, zbog potrebe da se „udahne vazduh“.Povezane radionice:

Razumevanje i analiza sukoba

Primer radionice:

nema rezultata