Izgradnja mira i ja

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, flomasteri

 

Opis vežbe

Svako  za  sebe  razmišlja  o  sledećim  pitanjima:

„Stvari  koje  me  najviše  zbunjuju  i  iritiraju  u  vezi sa izgradnjom mira. Šta mi nije jasno u vezi sa tim procesom? Šta mi je najvažnije u izgradnji mira? Koje strahove i dileme imam u vezi s tim?“

Na hamerima na podu učesnici zapisuju svoja razmišljanja i odgovore na sledeće teme (u kontekstu rada na izgradnji mira):

–      „Iznervira me…“,

–      „Zbunjuje me…“,

–      „Izazov mi je…“,

–      „Koliko se bavim izgradnjom mira?“,

–      „Moji strahovi…“,

–      „Najvažnije mi je…“

Nakon što svi zapišu svoja razmišljanja na papire na podu, otvara se diskusija na temu: „Šta nam je od napisanog najupečatljivije, šta bismo voleli da prokomentarišemo u plenumu?“

 


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Izgradnja mira

Primer radionice:

nema rezultata