Barometar na temu „Nenasilje“

 

Metoda barometar

 

Opis vežbe

Predložene izjave za barometar:

  • Protivniku treba pristupati sa poverenjem.
  • Nenasilje ne iskorištava slabosti protivnika.
  • Nenasilje  dovodi  do  rezultata  samo  ako  vlasti  nisu  autoritarne  i  ako  postoji  kultura demokratije.
  • Nasiljem se služe kukavice.
  • Nenasiljem se služe kukavice.
  • Nenasilje ima smisla samo ako su pozicije moći simetrične.


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nenasilje

Primer radionice:

nema rezultata