Šarene oči

 

Tip vežbe: Šareni barometar

Opis vežbe

Potreban materijal: Papir u boji, unapred pripremljeni papiri sa izjavama

Unapred je pripremljeno nekoliko setova papira sa po jednom izjavom/rečenicom. Po mogućstvu, papiri su različitih boja. Kada se prvi set postavi na pod, učesnici se odlučuju kom od ponuđenih papira će prići. Pozove se nekoliko učesnika da prokomentariše zašto stoje baš na toj izjavi, grupa po grupa. Potom se postavlja sledeći set…

Setovi izjava:

  1. „Ja imam brata i sestru“, „Ja imam brata“, „Ja imam sestru“, „Ostali“.
  2. „Ja imam tužne oči“, „Ja imam zelene oči“, „Ja imam plave oči“, „Ja imam nasmejane oči“, „Ja imam šarene oči“, „Ostali“.
  3. „Ja volim da čitam“, „Ja volim umetnost“, „Ja volim sport“, „Ja volim burek“, „Ja ne volim vojsku“, „Ostali“.
  4. „Živeo/la sam na više mesta“, „Živeo/la sam u jednoj državi“, „Živeo/la sam u socijalizmu“, „Živeo/la sam u izbeglištvu“, „Ostali“.
  1. „Mi smo sa teritorije bivše Jugoslavije“, „Ja sam sa teritorije bivše Jugoslavije“, „Ja sam iz Evrope“, „Ja sam sa Balkana“, „Mi smo iz Bosne“, „Ja sam iz Tetova“, „Ostali“
  1. „Јас зборувам македонски“, „Unë flas shqip“, „Govorim hrvatski“, „Govorim crnogorski“, „Govorim hrvatskosrpski“, „Говорим српскохрватски“, „Govorim naš jezik“, „Ostali“
  1. praznih papira različitih boja (bez izjava).

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

Kako vam je bilo? Koliko lako je bilo napraviti izbor? Jeste li imali osećaj da imate izbor? Na šta vas ovo podseća?

 

 

 

 


Napomena: 

Izjave treba formirati tako da postoji nekakav izbor, ali ograničen. Voditi računa da ne budu zastupljeni svi prisutni identiteti i jezici, već da neki namerno budu izostavljeni.

Vežba se treba voditi dinamično, bez puno vremena za razmišljanje i odgovore, a pitanja mogu biti pomalo provokativna poput “Otkud ti ovde?” ili “Zar ne bi trebalo da budeš u nekoj drugoj?”. Početna zabava brzo prerasta u nelagodu kod dela grupe i neretko se dešava pobuna, tj. odbiijanje da se učestvuje, što daje odličan materijal za evaluaciju. Ipak to ne znači da toliko treba pritiskati ljude, dok neko ne odustane.