Barometar na temu identiteta

 

Opis vežbe

Metoda barometar

Predložene izjave za barometar:

  • Ja sam patriotkinja.
  • Bolje se razumem s ljudima svoje vere.
  • Neminovni su sukobi među ljudima različitih identiteta.
  • Insistiranje na svom identitetu ugrožava multikulturalnost društva. Bolje se razumem s ljudima koji govore mojim jezikom.
  • Lako prihvatam različitosti.
  • Ljudi iz mešovitih brakova imaju problem sa identitetom. Dao bih život za svoju državu.
  • Postoje identiteti koji su nametnuti. Nacionalni identitet je nametnut.
  • Nacionalni identitet mi je važan.
  • Imam potrebu da branim nacionalni identitet kada ga napadaju. Čovek mora da zna ko je.

 


Napomena: 

Predloženih izjava ima previše za jednu izvedbu, treba napraviti izbor i svesti ga na maksimalno pet, jer ljudi ne mogu duže stajati od 20-30 minuta, te se nakon toga rasipa pažnja. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Identitet i različitosti

Primer radionice:

nema rezultata