Reka identiteta

 

Potreban materijal: Hrpa A4 papira

 

Opis vežbe

Svi dobiju po 5 A4 papira. Zadatak: Na svakom od papira krupnim slovima napisati po jednu stvar koja vam puno znači u životu.

Svi papiri se skupe i postave u sredinu prostorije u formi široke reke, gde papiri predstavljaju kamenje. Jedan po jedan učesnik prelazi reku, idući kamen po kamen, obrazlažući pritom zašto su stali baš na taj kamen (koji može biti papir koji je napisao neko drugi, a sa kojim se osoba može identifikovati).

 


Napomena: 

Veoma je važno da se ova vežba izvede lagano (ne žureći preko kamenja) i u mirnoj atmosferi, jer će se tako postići efekat osnaživanja i uzajamnog poštovanja. Ton kojim se vežba uvodi takođe treba da bude miran i lagan, a tempo može da zada i neko iz trenerskog tima ko bi prvi prešao reku. Ako vežba potraje duže nego što je planirano, ne prekidati je, jer svi treba da dobiju priliku da pređu preko reke. Može da se dogodi da neko od učesnika ne želi da pređe reku jer je doživljava preemotivno. Preporučljivo je da u vežbi učestvuje i trenerski tim.

  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Identitet i različitosti

Primer radionice:

nema rezultata