Dogovor o radu

 

Potreban materijal:

Veliki papiri (flipchart), markeri

 

Opis vežbe

Učesnici daju svoje predloge šta bi mogle da budu tačke zajedničkog dogovora o radu. Neko iz trenerskog tima ove predloge zapisuje na vidnom mestu. Ako je pre Dogovora o radu urađena vežba Šta mi se (ne) dopada u komunikaciji sa drugima, učesnici se mogu pozvati da uvrste i elemente koje su neposredno pre toga čuli.

Nakon što se predlog zapiše, oni koji ga nisu izneli mogu da kažu šta misle o predlogu. Ako postoje neslaganja s tim predlogom, osoba koja zapisuje označi taj zapis (na primer zvezdicom ili drugom bojom). Članovi trenerskog tima ravnopravno sa ostalim učesnicima učestvuju u ovoj vežbi dajući svoje predloge (kako se javlja za reč, kako rešiti pitanje mobilnih telefona, itd.) Neizbežna tačka dogovora je da je dogovor podložan promeni i da bilo ko može da inicira dodavanje novih ili brisanje neke od tačaka. Kada ne bude više predloga, treba pročitati koje su nesporne tačke dogovora. Treba pročitati i predloge koji nisu usvojeni od strane svih, jer treba imati u vidu šta je još predloženo i razloge zašto se neko usprotivio. Na taj način se uvodi i princip poštovanja potreba drugih i onda kada tu potrebu ostali ne dele


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena: 

Dogovor o radu može da se radi i u okviru uvodne radionice. Kako god, on bi trebalo da je neizostavan deo svakog treninga. Iako se odvaja puno vremena za dogovor o radu, ovo vreme nije izgubljeno, jer se, osim očiglednog rada na temi komunikacije i saradnje, njime postiže osećaj zajedničkog vlasništva nad dogovorom o radu, uvode se osnovne postavke zajedničkog rada i stvara prostor da učesnici mogu da utiču na proces i preuzmu odgovornost za njega. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nenasilna Komunikacija

Primer radionice:

nema rezultata