Moja definicija mira

 

Potreban materijal: Papiri različitih boja, flomasteri

 

Opis vežbe

Svi u grupi na pojedinačnim papirima raznih boja pišu svoje definicije mira. Onda se od tih papira na podu napravi „šareno more“ mira i svi čitamo.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Izgradnja mira

Primer radionice:

Izgradnja mira