Osmišljavanje diploma

 

Potreban materijal: Šareni papiri, olovke, papirići ispisani imenima svih prisutnih, „šešir“

 

Opis vežbe

Prethodno na papirićima ispisati imena svih prisutnih (jedno ime na jednom papiru). Svi izvlače po jedan papir. Ako izvuku svoje ime, izvlače drugi papir, a prethodni vrate. Zadatak je da osmisle i na papiru izabrane boje ispišu diplomu za osobu čije su ime izvukli. Potom sledi manifestacija dodele diploma: jedna po jedna osoba ustane, kaže za šta dodeljuje diplomu i kome, pa je i uruči.


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Evaluacija

Primer radionice:

Evaluacija