Šta ja mogu da uradim?

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri/flomasteri

 

Opis vežbe

Na podu se nalazi nekoliko velikih papira, a na svakom stoji jedno od sledećih pitanja/naslova:

  • Šta ja mogu da uradim što bi bilo doprinos suočavanju s prošlošću?
  • Koje dileme imam, koje strahove?
  • Ko su mi protivnici?
  • Gde mi je podrška?

Svi prilaze i istovremeno pišu svoje odgovore ili čitaju napisano u tišini. Nakon toga se odvoji malo vremena da svako ko želi pogleda šta se sve našlo na papirima.

 


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata