Za i protiv

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u 3 male grupe. Korak 1. Pitanje: Šta bi nam rekli oni koji su protiv ovakvih susreta? Nabrajanje i zapisivanje na...

Stubovi akcije*

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, model „stubova akcije“   Opis vežbe Podela učesnika u 3 grupe. Grupe imaju zadatak da izaberu konkretan društveni problem, nešto što vide kao nepravdu u...

Šta ja mogu da uradim?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri/flomasteri   Opis vežbe Na podu se nalazi nekoliko velikih papira, a na svakom stoji jedno od sledećih pitanja/naslova: Šta ja mogu da uradim što bi...

Situacije sa poteškoćama u radu

Potreban materijal: Odštampane situacije   Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka mala grupa dobije po dve (od tri dole opisane) situacije koju treba da razmotre i da odgovore na...

Rotirajuće trojke o mirovnom aktivizmu

Opis vežbe Metoda rotirajuće trojke    Moguća pitanja za razgovor: Kako  bismo  svoj  rad  u  svojoj  organizaciji predstavili svojoj susedi (nekome ko ne zna ništa o tome)? Koja je moja...

Razvijanje ideje o mirovnoj/nenasilnoj akciji 2

Opis vežbe Podela  u  male  grupe.  Učesnici razrađuju ideju i planiraju sprovedbu mirovne aktivnosti koristeći katalog pitanja kao osnovu. Potom prezentuju ideju o aktivnosti pred ostalima i imaju priliku da...

Razvijanje ideje o mirovnoj/nenasilnoj akciji

Potreban materijal: Nekoliko primeraka upitnika, veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela  u  male  grupe.  Zadatak  svake  grupe  je da porazgovara o idejama za mirovnu aktivnost, prekograničnu ili u jednoj...

Planiranje rada na izgradnji mira u lokalnoj sredini

Potreban materijal: Nekoliko primeraka radnog lista, veliki papiri, markeri Opis vežbe Korak 1. Troje učesnika iz različitih sredina unapred (nekoliko dana ranije) dobiju zadatak da pripreme prezentaciju kojom bi druge bolje...

Očekivanja od mirovnih aktivistkinja i aktivista – 3 verzije

Potreban materijal: Papiri, olovke   Opis vežbe Može se raditi povezano sa vežbom Kriterijumi za aktiviste/kinje (Ostrvo „Dub“) ili nezavisno od nje.   Verzija 1: Papiri s kriterijumima za mirovne...

Kriterijumi za aktiviste/kinje (Ostrvo „Dub“)

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Podela u tri grupe. Zadatak je da učesnici odrede koje kriterijume treba da zadovoljavaju i koje kvalitete treba da imaju...

Brze situacije (verzija za veteranski trening)

Opis vežbe Vežba se radi isto kao i vežba „Brze situacije“, s tim što su situacije posebno kreirane za grupu ratnih veterana. Dobijate  poziv  od  udruženja  boraca  Armije BiH da...

Brze situacije

Opis vežbe Pročita se jedna životna situacija (koja prosto poziva na reakciju) i postavi pitanje: „Šta činite?“ Potom učesnici iznesu svoje ideje o reakciji. Cilj nije odrediti najprikladniju ili najbolju...