Očekivanja od mirovnih aktivistkinja i aktivista – 3 verzije

 

Potreban materijal: Papiri, olovke

 

Opis vežbe

Može se raditi povezano sa vežbom Kriterijumi za aktiviste/kinje (Ostrvo „Dub“) ili nezavisno od nje.

 

Verzija 1: Papiri s kriterijumima za mirovne aktiviste/kinje iz prethodne vežbe stave se na vidno mesto. Sledi razgovor u plenumu: „Šta su realna očekivanja od osobe koja se bavi izgradnjom mira? Šta se od ovoga odnosi na vas lično? Koje kriterijume vi lično ispunjavate? Za šta mogu reći da nemam i/ili da ne želim imati?“

 

Verzija 2: Nakon vežbe Kriterijumi za aktiviste/kinje (Ostrvo „Dub“) na pojedinačnim papirima ispišu se kriterijumi za aktiviste/kinje koji su se pojavili (jedan kriterijum na jednom papiru). Trenerski tim eventualno doda još nekoliko kriterijuma koje smatraju važnim za diskusiju. Učesnici uzmu po jedan ili nekoliko papira-pojmova i postave ih u barometar s polovima „Preterano očekivanje“ i „Opravdano očekivanje“. Potom sledi diskusija: „Da li bi neko promenio položaj nekog pojma u barometru? Zašto?“ Više informacija o metodi veliki barometar videti na str. 62.

 

Verzija 3: Radi se nezavisno od vežbe Kriterijumi za aktiviste/kinje (Ostrvo „Dub“). Zadatak je da svako za sebe na nekoliko papira ispiše kriterijume koje bi morali da ispunjavaju mirovni aktivisti/kinje (jedan kriterijum na jedan papir). Potom se vežba radi kao Verzija 2.


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena: 

Veoma često su očekivanja od mirovnih aktivistkinja i aktivista preterana, a prethodno izrađeni kriterijumi izgledaju kao da su krojeni za nadljude, savršene i bezgrešne, tako da se zapravo niko ne bi bavio izgradnjom mira, jer ne može da ispuni sve te kriterijume. Ovde je važno ljude osnažiti i dati tim „mirovnjacima“ ljudski lik, sa manama i greškama, odnosno razjasniti da svi mogu da rade na izgradnji mira samo ako to žele. Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata