Stubovi akcije*

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, model „stubova akcije“

 

Opis vežbe

Podela učesnika u 3 grupe. Grupe imaju zadatak da izaberu konkretan društveni problem, nešto što vide kao nepravdu u društvu, nešto na čemu bi moralo da se radi u kontekstu izgradnje mira.

Prethodno im predstaviti model stubova akcije (vidi sliku).

U centralnom trouglu se upisuje društveni problem koji je predmet analize. Kose linije/stubovi koji podupiru ovaj trougao predstavljaju sve ono što podržava i omogućuje ovu nepravdu: organizacije, institucije, pojave itd. i treba ih ispisati na tim linijama. Horizontalne linije vodilje, koje vode ka stubovima predstavljaju sve one aktivnosti koje bi mogle da budu preduzete da bi se uticalo na stubove u cilju razrešavanja problema. 

Zadatak svake grupe je da koristeći stubove akcije analiziraju izabrani problem, da na velikom papiru skiciraju ovaj model i da ga popune sadržajem do koga su u analizi došli.

Preporuka: Odštampati za svaku grupu model stubova akcije. Model pogodan za štampanje na A4 formatu možete preuzeti ovde

Sledi predstavljanje u plenumu i kratka diskusija nakon svake prezentacije.

 


Napomena: 

*Jean Goss i Hildegard Goss-Mayr, navedeno u: Karl Heinz Bittl-Drempetic. Gewaltfrei Handeln, str. 288 Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata