Razvijanje ideje o mirovnoj/nenasilnoj akciji 2

 

Opis vežbe

Podela  u  male  grupe. 

Učesnici razrađuju ideju i planiraju sprovedbu mirovne aktivnosti koristeći katalog pitanja kao osnovu. Potom prezentuju ideju o aktivnosti pred ostalima i imaju priliku da dobiju fidbek.

Katalog pitanja:

Razrada ideje

 1. Vrsta aktivnosti:
 2. Trajanje aktivnosti:
 3. Ciljna grupa:
 4. Cilj:
 5. Tim, mesto, vreme (ukoliko se zna):
 6. Kratak opis ideje, koji bi obuhvatio odgovore na sledeća pitanja:
 • Na koji način se doprinosi ostvarenju navedenog cilja?
 • Šta želite da postignete? Očekivani rezultati? Kratkoročni i dugoročni?
 • Zašto je izabrana navedena ciljna grupa?
 • Kakav legitimitet imam spram njih?
 • Postoje li aspekti ove aktivnosti koji doprinose razgradnji mira?
 • Koje dileme imam? Koje strahove?

Planiranje sprovedbe

 • Koje kapacitete imam i koji su mi još potrebni? (jake strane i nedostaci)
 • Koja vrsta podrške je potrebna? Očekivana podrška iz CNA (vrsta i obim)?
 • Da li i gde vidim ostale iz ove grupe?
 • Opis procesa sprovedbe (u koracima/crticama)
 • Naredni koraci? Izrada vremenskog plana.
 • Izrada tabele sa odgovornostima i rokovima!

Nakon 40 minuta rada u malim grupama slede prezentacije. Posle svake prezentacije kratko vreme izdvojiti za pitanja iz ostatka grupe i trenerskog tima.

Katalog pitanja pogodan za štampanje na A4 formatu, možete preuzeti ovde. 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

Mirovni aktivizam i nenasilna akcija