Mirovni aktivizam i nenasilna akcija

Jedan od glavnih ciljeva radionice na ove teme jeste poticaj na aktivnu ulogu u procesu izgradnje mira, od buđenja motivacije za mirovni angažman, preko inspiracije za jednostavnije ili kompleksnije aktivnosti, do vežbanja razvijanja ideje o mirovnoj aktivnosti.

Primer radionice

Igrica

 

Brze situacije

Tip vežbe: Razgovor u plenumu

Trajanje: 35–60 min.

 

Opis vežbe

Pročita se jedna životna situacija (koja prosto poziva na reakciju) i postavi pitanje: „Šta činite?“ Potom učesnici iznesu svoje ideje o reakciji. Cilj nije odrediti najprikladniju ili najbolju reakciju, već sakupiti spektar mogućih reakcija kako bismo jedni druge inspirisali šta možemo napraviti u određenim situacijama.

Neke od ideja za situacije:

Vratio/la si se sa seminara na kome su bili ljudi iz bivše Jugoslavije. Srećeš se sa poznanicima koji te pitaju kako je bilo. Jedan od njih komentariše: „Opet si se družio/la sa Šiptarima?!“ Šta činiš?

Na porodičnom skupu si, jednonacionalnom. Tu je i jedna osoba druge nacionalnosti. Jedan od članova porodice provocira tu osobu zbijajući neprikladne šale. (npr. „Gde si, Šokice?“) Primećuješ da toj osobi nije pravo. Šta činiš?

Na porodičnoj proslavi tvoj rođak izjavljuje kako su „svi Srbi dobrovoljno otišli sa Kosova“. Šta činiš?

Na susednoj zgradi se pojavio grafit „Hrvate u rezervate“. (Ili: „Srbe na vrbe.“; „Bosance u lance.“) Šta činiš?

Na poslu ti se kolega žali: „Vidi ove Albance, sva prava smo im dali, a šta nam rade…“ Šta činiš?

Nalaziš se na mirovnoj konferenciji. Predstavnik udruženja porodica nestalih govori da samo žrtve imaju pravo da rade na izgradnji mira. Šta činiš?

Nalaziš se u taksiju. Kada taksista sazna da si iz Bosne pita te: „Kako, bogati, izlazite na kraj sa onim Muslimanima?!“ Šta činiš?

Tvoj prijatelj dobija otkaz s posla zbog drugačije seksualne orijentacije. Šta činiš?

U tvom naselju je planirana izgradnja stambenih objekata za romsku zajednicu. Jedan od suseda ti nudi da potpišeš peticiju protiv te izgradnje. Šta činiš?

 

Napomena

Vežba je zgodna kao jedna od uvodnih vežbi na temu izgradnje mira i mirovnog aktivizma, jer može da nas podseti da mirovnim aktivizmom možemo i treba da se bavimo svi i svakodnevno – i kada nemamo idealne logističke uslove i kada nemamo materijalnu podršku u vidu resursa i donacija. Važno je izabrati/osmisliti situacije koje su bliske i realne učesnicima radionice. Trebalo bi tematizovati bar 4-5 situacija. Za prvih nekoliko potrebno je oko 10–15 minuta po situaciji, pa se kroz ostale uglavnom prolazi malo brže. Preporučljivo je da vežba ne traje duže od 60 minuta jer se ljudi zamore od jednolične dinamike, slušanja i sedenja na mestu.

 

Zidne novine: Primeri nenasilne akcije

Trajanje: 25 min.

 

Razvijanje ideje o mirovnoj/nenasilnoj akciji

Tip vežbe: Rad u malim grupama, predstavljanje i razgovor u plenumu

Trajanje: 90 min.

Potreban materijal: Nekoliko primeraka upitnika, veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Podela  u  male  grupe.  Zadatak  svake  grupe  je da porazgovara o idejama za mirovnu aktivnost, prekograničnu ili u jednoj zajednici, da izaberu jednu i da je razviju, ali tako da odgovore na sledeća pitanja:

–     Kratak opis aktivnosti.

–     Ko bi vam bili saveznici, a ko protivnici?

–     Šta vam je potrebno da biste realizovali ideju?

–     Koji rizici postoje?

–     Koji preduslovi treba da budu ispunjeni?

–     Koji su neophodni međukoraci? Koje prepreke treba prevazići?

Nakon 40 minuta rada u malim grupama slede prezentacije. Posle svake prezentacije kratko vreme izdvojiti za pitanja iz ostatka grupe i trenerskog tima.

 

Druga verzija vežbe

Učesnici razrađuju ideju i planiraju sprovedbu mirovne aktivnosti koristeći katalog pitanja kao osnovu. Potom prezentuju ideju o aktivnosti pred ostalima i imaju priliku da dobiju fidbek.

Katalog pitanja:

Razrada ideje

 1. Vrsta aktivnosti:
 2. Trajanje aktivnosti:
 3. Ciljna grupa:
 4. Cilj:
 5. Tim, mesto, vreme (ukoliko se zna):
 6. Kratak opis ideje, koji bi obuhvatio odgovore na sledeća pitanja:
 • Na koji način se doprinosi ostvarenju navedenog cilja?
 • Šta želite da postignete? Očekivani rezultati? Kratkoročni i dugoročni?
 • Zašto je izabrana navedena ciljna grupa?
 • Kakav legitimitet imam spram njih?
 • Postoje li aspekti ove aktivnosti koji doprinose razgradnji mira?
 • Koje dileme imam? Koje strahove?

Planiranje sprovedbe

 • Koje kapacitete imam i koji su mi još potrebni? (jake strane i nedostaci)
 • Koja vrsta podrške je potrebna? Očekivana podrška iz CNA (vrsta i obim)?
 • Da li i gde vidim ostale iz ove grupe?
 • Opis procesa sprovedbe (u koracima/crticama)
 • Naredni koraci? Izrada vremenskog plana.
 • Izrada tabele sa odgovornostima i rokovima!