Razvijanje ideje o mirovnoj/nenasilnoj akciji

 

Potreban materijal: Nekoliko primeraka upitnika, veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Podela  u  male  grupe.  Zadatak  svake  grupe  je da porazgovara o idejama za mirovnu aktivnost, prekograničnu ili u jednoj zajednici, da izaberu jednu i da je razviju, ali tako da odgovore na sledeća pitanja:

–     Kratak opis aktivnosti.

–     Ko bi vam bili saveznici, a ko protivnici?

–     Šta vam je potrebno da biste realizovali ideju?

–     Koji rizici postoje?

–     Koji preduslovi treba da budu ispunjeni?

–     Koji su neophodni međukoraci? Koje prepreke treba prevazići?

Nakon 40 minuta rada u malim grupama slede prezentacije. Posle svake prezentacije kratko vreme izdvojiti za pitanja iz ostatka grupe i trenerskog tima.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

Mirovni aktivizam i nenasilna akcija