3 + 2 identiteta

 

Potreban materijal: Mali papiri različitih boja, olovke

Opis vežbe

Učesnici  sede  u  krugu.  Svi  dobiju  po  3  papira (cedulja) jedne boje i 2 druge boje.

  1. Imaju zadatak da na tri papira napišu po jedan od svojih identiteta. (Ja sam…)
  2. Na četvrtom papiru pišu identitet osobe koja sedni desno od njih. (On/a je…)
  3. Na petom papiru pišu identitet osobe koja sedi levo od njih. (On/a je…)
  4. Sledi čitanje tako što prva osoba prvo pročita svoje identitete koje je sama zapisala. Tada joj učesnici koji sede sa strana dodaju papire sa identitetima koje su joj namenili, pa ona i njih pročita („A još sam i…“). Kada svi pročitaju, sledi razgovor u plenumu.

Razgovor u plenumu

 

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

Kako ste se osećali kada ste birali identitete, a kako kada ste pročitali dodeljene identitete? Da li izabrani i dodeljeni identiteti imaju jednak značaj za vas?

 

Druga verzija vežbe

Vežba može da ima dodatne korake:

Voditelj zamoli učesnike da od pet zapisanih identiteta odbace jedan. Zatim u plenumu postaviti pitanje: „Kako vam je bilo da odbacite jedan identitet? Zašto ste napravili takav izbor?“

Voditelj zamoli učesnike da od preostala četiri identiteta odbace dva. Pitanje u plenumu:

„Koliko vam je to bilo teško? Koje identitete ste lakše odbacili i zašto? Prepoznajete li neki društveni mehanizam koji primorava ljude da se odriču svojih identiteta, da ih odbacuju i skrivaju?“


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena: 

Vežba može da ima dodatne korake