Moj prijatelj stranac

 

Potreban materijal: Panoi ili veliki papiri, markeri, flomasteri

Opis vežbe

Unapred   odrediti   kategorije   i   zapisati   svaku kao naslov na po jedan pano/zidne novine. Primeri kategorija: moja prijatelj/prijateljica iz druge regije, moja prijatelj/prijateljica stranac/strankinja, moja prijatelj/prijateljica druge rase, moja prijatelj/ prijateljica drugačije seksualne orijentacije. Učesnici imaju zadatak da priđu panoima i zapišu imena svojih prijatelja na odgovarajuće mesto. Zatim pozvati ljude da pročitaju šta je sve zapisano na panoima.

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

Kako vam je bilo dok ste radili ovu vežbu?

Kako ste se osećali kada ste stavljali svoje prijatelje u kategorije?

Kako vam je bilo kada ste videli svoje ime na papiru?

Na šta vas ovo podseća?

 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Predrasude i diskriminacija

Primer radionice:

nema rezultata