Kamenčić na poklon

 

Potreban materijal: Kamenčići

Opis vežbe

Prethodno veče/jutro zamoliti ljude da naprave kratku šetnju, sami ili u društvu i da nađu po jedan kamenčić koji bi doneli na završnu radionicu. Na početku vežbe proveriti da li svi imaju po kamenčić (uključujući i trenerski tim).

Svi sede u krugu. Zadatak je da svako pokloni kamenčić jednoj osobi u grupi uz reči podrške. Jedna osoba dobija samo jedan kamenčić, a potom ga spušta ispred sebe, kao znak ostalima da je već dobila kamenčić.

 

Druga verzija vežbe

Alternativno, ukoliko bi potraga za kamenčićima bila pretežak zadatak, trenerski tim može da obezbedi hrpu kamenčića koju bi postavili u sredini prostorije, tako da ljudi mogu odatle da uzmu po kamenčić i poklone ga nekome.

Takođe, predmet ne mora da bude kamenčić, može i cvet, list, napuštena puževa kućica ili drugi predmeti iz prirode.


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Evaluacija

Primer radionice:

Evaluacija