Čega bi kao društvo trebalo da se sećamo?

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Podela u manje grupe.

Korak 1: Izrada zidnih novina na temu „Čega se kao društvo sećamo (iz nedavne prošlosti)?”

Korak 2: Izrada zidnih novina na temu „Čega bi kao društvo trebalo da se sećamo?“

Slede prezentacije, pa diskusija u plenumu.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Suočavanje sa prošlošću

Primer radionice:

nema rezultata