Ja ću… /Treba mi…

 

Potreban materijal: Samolepljivi papiri različitih boja, olovke

 

Opis vežbe

Podeliti učesnicima po nekoliko samolepljivih papira različitih boja. Treba da razmisle o tome šta su sve dobili od treninga, šta su naučili i šta bi mogli da urade kada se vrate kućama, što bi bio (dodatni) doprinos izgradnji mira. Zadatak je da to zapišu, ali počinjući rečenice sa „Ja ću…“ i „Treba mi…“ (na posebnim papirima). Potom jedna po jedna osoba izađe pred zidne novine, pročita šta je zapisala i zalepi svoje papire na predviđeno mesto.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Evaluacija

Primer radionice:

Evaluacija