Tabui

 

Potreban materijal: Veliki papir, marke

 

Opis vežbe

Čitava grupa zajednički izrađuje zidne novine na temu: „Koji su to tabui prisutni u našim društvima, a tiču se nasilne prošlosti?“

Potom  sledi  razgovor  u  plenumu  sa  pitanjima:

„Zašto se o ovim stvarima ćuti? Zbog čega je teško pričati o tome? Ko ili šta ih čini tabuiziranima?“

 

Varijacija: Vežba se po istom principu može izvesti i u mešovitim malim grupama; tome može prethoditi i individualan rad, gde prvo svako razmisli i zapiše svoje odgovore na samolepljive papire, posle čega se ide u male grupe.


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Suočavanje sa prošlošću

Primer radionice:

nema rezultata