Šta mi se dopalo/šta mi je smetalo u našoj komunikaciji?

 

Potreban materijal:

Samolepljivi papiri, olovke, veliki papiri

 

Opis vežbe

Svi dobiju po nekoliko samolepljivih papira. Neka još papira bude dostupno, ako nekome zafali. Zadatak je da razmisle i zapišu svoje odgovore na pitanja: „Šta mi se dopalo u komunikaciji sa drugima u ovoj grupi?“ i „Šta mi je smetalo u komunikaciji sa drugima u ovoj grupi?“ Kada završe sa pisanjem, svako pročita šta je zapisao i zalepi svoje papire na predviđene panoe ili zidne novine.

Sledi drugi deo vežbe. Sada svi pišu svoje odgovore na pitanja: „Šta mi se dopalo kod sebe u komunikaciji sa drugima?“ i „Šta mi je smetalo kod sebe u komunikaciji sa drugima?“ Opet sledi čitanje u plenumu.


Napomena: 

U situacijama kada u grupi postoji nedostatak poverenja, sukobi i animoziteti, može biti poticajno da se otvori prostor za tematizovanje poteškoća. Ova vežba može da kreira odličnu atmosferu za rad na feedbacku. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nenasilna Komunikacija

Primer radionice:

nema rezultata