Šta mi se (ne) dopada u komunikaciji sa drugima?

 

Potreban materijal:

Veliki papiri (flipchart), markeri

 

Opis vežbe

Na  zidu  ili  postolju  za  flipchart  postaviti veliki papir s pitanjem Šta mi se ne dopada u komunikaciji sa drugima? Učesnici spontanim redosledom daju svoje odgovore, a voditelj ih zapisuje na papir. Kad se odgovori iscrpe, ili nakon desetak minuta, preći na papir s pitanjem Šta mi se dopada u komunikaciji sa drugima? Na kraju pročitati zapisano.


Napomena: 

Ova vežba je dobar uvod u temu i veoma je korisno raditi je neposredno pre Dogovora o radu. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nenasilna Komunikacija

Primer radionice:

nema rezultata