Evaluacioni upitnik – primer

 

 

  1. Koje je tvoje najvažnije iskustvo sa treninga?
  2. Šta misliš da si dobio/la ovim treningom i kako to možeš iskoristiti u društvu u kojem živiš?
  3. Koje radionice/teme su ti se naročito dopale i zašto?
  4. Koje radionice i teme ti se nisu dopale i zašto?
  5. Koliko si zadovoljan/a…

a) Svojim učešćem na treningu?

b) Radom grupe?

c) Radom trenerskog tima?

  1. Šta bi, po tvom mišljenju, još bilo važno da se radi na treningu?
  2. Dodatni komentari, pitanja, predlozi…


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Evaluacija

Primer radionice:

nema rezultata