Šta drugi mogu da urade?

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Podela u 4 mešovite male grupe. U malim grupama vodi se razgovor na temu: „Šta bih ja volela da čujem od drugog, a što bi za mene predstavljalo korak ka pomirenju?“ Sledi povratna informacija u plenumu.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata