Ja i pomirenje

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Na podu se nalazi nekoliko velikih papira, a na svakom stoji jedno od sledećih pitanja:

  • Šta mi je najveći izazov u pomirenju?
  • Sa kim i sa čim ja treba da se pomirim/izgradim odnos?
  • Ko i sa kim treba da se pomiri?
  • Šta i kome mogu/želim/treba da oprostim?
  • Od koga želim i trebam oprost?

Svi prilaze i istovremeno pišu svoje odgovore ili čitaju napisano. Nakon toga dati malo vremena ljudima da pogledaju šta se sve našlo na papirima.

 


Napomena: 

Vežba je posebno korisna onda kada je potrebno da se vratimo sebi i svojoj ulozi u društvu, a posebno ako u grupi postoji izuzetna spremnost da se diskutuje o društveno-političkim procesima, ali ne i da se reflektuje o sopstvenoj ulozi u njima i odgovornosti. Naravno, o ovim pitanjima možemo razgovarati u plenumu ili manjim grupama, no nekad je korisnije zatvoriti prostor za diskusiju, a otvoriti prostor da malo razmišljamo sami sa sobom i zapitamo se. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Izgradnja mira
Pomirenje

Primer radionice: