Šta nam govori da (ne) živimo u miru?

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na jednu od sledećih tema:

  • Šta nam govori da živimo u miru?
  • Šta nam govori da ne živimo u miru?
  • Šta bi moglo da dovede do nekog sledećeg rata?

Vreme za rad u grupama je oko 20 minuta. Potom sledi predstavljanje u plenumu.

 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Izgradnja mira

Primer radionice:

Izgradnja mira