Tri moja identiteta

 

Potreban materijal: Papiri i olovke

 

Opis vežbe

Svako za sebe zapiše nekoliko svojih identiteta, pa odabere tri koja će pročitati. Potom jedna osoba ustane i pročita jedan po jedan svoj identitet. Kada pročita jedan, napravi kratku stanku, a svi koji se prepoznaju u pročitanom identitetu takođe na kratko ustanu. Zatim ustaje sledeća osoba u krugu i čita svoje identitete…

 

 


Napomena: 

Preporučljivo je da trenerski tim učestvuje u ovoj vežbi. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Identitet i različitosti

Primer radionice: