Tri rečenice o meni

 

Svi imaju zadatak da napišu po 3 rečenice o sebi, s tim što jedna od rečenica treba da bude neistinita. Redom svi čitaju šta su zapisali, a ostali pogađaju koja rečenica je neistinita.

 

Trajanje:

15-60min