U timskom radu mi se (ne) dopada kod sebe/drugih

 

Potreban materijal:
Samolepljivi papiri (post-it), pano

Opis vežbe
Svi dobiju po nekoliko samolepljivih papira. Svako za sebe na njima zapisuje svoje odgovore na pitanja:

Šta sam uočio/la kod sebe u poslednja dva dana u radu u timu što mi se dopada/ne dopada?
Šta sam uočio/la kod drugih što mi se dopada/ne dopada u radu u timu?

Kad su završili sa pisanjem, zalepe papire na predviđene panoe ili zidne novine, a voditelj pročita sve zapisano.


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Primer radionice:

nema rezultata