Akvarijum na temu pomirenja

 

Opis vežbe

 

Metoda akvarijum

U akvarijumu su četiri stolice. Na njih sedaju osobe koje žele da razgovaraju na zadatu temu. Ako još neko želi da se uključi u razgovor, treba da priđe i dotakne nekog od učesnika po ramenu, što je znak da mu ta osoba ustupi mesto.

Neke od tema za akvarijum:

  • Osećam odgovornost za ono što je činjeno u ime mog naroda.
  • Pomirenje je stvar ličnog izbora.
  • Nacionalni identiteti su prepreka pomirenju.


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min, 45-90min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

Pomirenje